به آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سپیدار خوش آمدید
09125362664
تهران
آزمایشگاه سپیدارآزمایشگاه سپیدارآزمایشگاه سپیدار

پاپ اسمیر

پاپ اسمیر

آزمایش پاپ اسمیر، یکی از معاینات مهم جهت تشخیص سرطان سرویکس (گردن رحم) است. نمونه گیری مناسب و دقیق از سرویکس برای پاپ اسمیر، اهمیت بسیاری دارد. به طور کلی دو روش نمونه گیری از سرویکس وجود دارد: 1) استفاده از دستگاه مخصوصی به نام بروش سوپ (Broth Cervical Sampler)، که نمونه گیری خودکار و مستقیم را از درون سرویکس انجام می دهد و 2) استفاده از فرش پاپ اسمیر (Pap Smear Slide)، که نمونه گیری از روی سطح خارجی سرویکس واقع در دهانه رحم را انجام می دهد.

در هر دو روش نمونه گیری، برای حصول نمونه مناسب و دقیق باید ابتدا منطقه نمونه گیری را با استفاده از محلول فیزیولوژیک (Physiological saline) تمیز کرد. سپس، برای نمونه گیری از سرویکس با استفاده از ابزارهای مناسب و با دقت، نمونه ای از سلول های سرویکس جمع آوری می شود. بعد از نمونه گیری، نمونه درون ظرفی از جمله بروش سوپ یا فرش پاپ اسمیر قرار می گیرد و برای بررسی به آزمایشگاه فرستاده می شود.

در نمونه گیری پاپ اسمیر، دقت و دانش فنی پرسنل پزشکی و یا پرستاری که این کار را انجام می دهند بسیار حائز اهمیت است و باید در حین نمونه گیری به همه جزییات توجه کرد تا نمونه مناسب و دقیقی برای بررسی در آزمایشگاه به دست آید.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.